369 projekter
Dato Titel Projekttype Resultat Kategori Start Slut
18.01.2006 ABCD i praksis Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2007
28.11.2005 Afprøvning af lette badeværelser Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2004 2007
26.11.2005 Afprøvning af minielevatorer Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2004 2006
28.11.2005 Afprøvning af Raadvad Vinduet Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2006 2008
18.02.2014 Aktiv ferie - Turisme Stoholm Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2014 2017
02.06.2016 Aktiverende arkitektur og byplanlægning Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
26.11.2020 Aktivitets- og mødested for veteraner og pårørende i områdefornyelsernes kulturhuse Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 2016 2019
07.09.2009 Aktivitetshuse Analyse Byen og byudvikling 2009 2012
15.08.2006 Aktivitetshuse i Byfornyelsen - En eksempelsamling Dokumentation Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006
16.06.2015 Analyse af, hvordan kommunerne anvender byfornyelsesredskaberne strategisk Udredningsprojekt Byen og byudvikling 2014 2016
07.07.2005 Analyse af renoveringsmarkedet i Polen Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
16.08.2005 Analyse af renoveringsmarkedet i Tjekkiet Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
07.07.2005 Analyse af renoveringsmarkedet i Tyskland Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
01.01.2004 Analyse af 50'er boligen Analyse Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 1998
26.11.2005 Analysemetoder til fastsættelse af ægte hussvamps livscyklus Analyse Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2003
13.05.2015 Andelsbevægelsen 2.0 - deling der fremmer sammenhængskraften Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2015
01.01.2004 Anvendelse af 3D opmåling til byfornyelse Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1998
30.11.2005 Arkitektonisk helhedssyn Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2000
06.12.2005 Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2003
29.07.2016 Attraktive friarealer i erhvervsområder Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2007 2007
28.06.2005 Badekabiner Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1997
18.08.2005 Badeværelser Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
28.04.2005 Badeværelsesmoduler Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2003
01.01.2004 Badeværelsestårn med køkkenkarnap Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
15.03.2023 Bagsiden i front Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2019
27.03.2006 Bazar2 Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2004
26.08.2011 BBBarometer Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2011 2013
18.12.2006 Beboere som bygherrer Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk
17.01.2006 Bedre Byggeetik Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2006
24.06.2005 Berlin-København, Demonstrationsprojekt Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2001
17.06.2009 Betonens blandede bolsjer Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2008 2008
16.01.2006 Bevar mig vel - Købstadshusets ABC Vejledning Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2002
29.07.2016 Bevaringsværdige bygninger Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2006 2006
14.12.2018 Bofælleskaber som vækstdriver i landsbyerne Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2018 2021
19.08.2011 Boligbebyggelser for alle i provinsbyen Analyse Arkitektur og teknik 2011 2012
18.09.2008 Boliger til udsatte grupper Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2000 2007
08.11.2005 Borgerdeltagelse i kvarterløft Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2001
25.04.2018 Borgerinddragelse i områdefornyelse Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2016 2018
04.09.2015 Borgerne på banen Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2006 2008
25.01.2011 Branding Fur Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2010 2012
01.01.2004 Brandsikring af trætrapper i byfornyelsen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2002
29.11.2005 Brug af regnvand i boligen Vejledning Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
20.04.2015 Byarkitektonisk kortlægning, type- og modelfremstilling af danske stationsbyers midte Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2015 2018
01.12.2008 Byboliger i forandring Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2005 2008
23.01.2008 Byen bevæger sig Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2008 2009
21.04.2010 Byen som dagligstue? Vejledning Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2010 2010
17.05.2006 Byer på Sporet Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
10.07.2007 Byfornyelse i arkitektuddannelsen m.fl. Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2008
30.06.2016 Byfornyelse med CO2-reduktion Produktet er færdigudviklet 2008 2008
29.11.2005 Byfornyelse og nabostøj Udredningsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2006
17.09.2015 Byg dem op Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2016
25.04.2018 Bylaboratorium - Unge samskaber nye rum i Asnæs C Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2017 2019
12.01.2006 Bypolitik Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
15.06.2016 Bytopia - små verdener, store idéer Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2015 2016
30.11.2005 Byudvikling - eksempelsamling Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 1999
29.11.2005 Byudvikling i 8 kommuner - partnerskaber og borgerinddragelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2003
28.04.2005 Byøkologiprojektet i Aalborg Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1996
14.11.2005 Bæredygtig renovering af almene boligområder Udredningsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi
14.06.2006 Børn i byens rum Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2005 2007
28.10.2010 Børn og byudvikling Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2007 2008
02.06.2016 Christiansfeld Initiativet Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
01.01.2004 Dannebrogsgade 18 Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1995
05.07.2005 Danske tagboliger på tyske boligblokke Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 1997
19.07.2005 Dansk/Tysk erfaringsudveksling Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 1999
07.01.2015 DeleBy Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2015 2016
01.01.2004 Demokratisk ledelse i den helhedsorienterede byfornyelse? Analyse Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2003
05.07.2005 Demonstrationsprojekt Kielce Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1999
20.09.2005 Demonstrationsprojekter i Glasgow, Skotland Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1998
06.12.2005 Den gamle gård i Vejle - præfabrikerede køkkenpåbygninger m.m. Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
02.06.2016 Den grønne forbindelse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
28.04.2005 Den hele karre Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2003
01.07.2005 Den lodrette forbindelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
25.10.2006 Den nye kakkelovnskrog Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2003
21.08.2006 Den sunde bolig Vejledning Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2006
01.01.2004 Den virtuelle prøvelejlighed Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2003
31.01.2005 Det Blå Hus Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1996
03.12.2005 Det elektroniske kvarter Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
23.06.2006 Det Gode Hus Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 2007
03.06.2022 Det Grønne Frejlev Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2019 2022
28.04.2005 Det Grønne Kontorhus Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1995
31.01.2005 Det Grønne Kvarter Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1996
31.01.2005 Det Gule Hus Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1996
02.06.2016 Det udvidede landsbysamfund - undervejs Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2010 2010
09.08.2016 Dialogværktøj til udvikling af lokalområder Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2014 2016
20.09.2005 Die Meyersche Häuser in Leipzig Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1998
29.11.2005 Digital opmåling og registrering Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2004
27.06.2013 Digital Samarbejdsplatform til unge frivillige Udviklingsprojekt Samarbejde og netværk 2013 2014
28.03.2008 Drejebog for bygherrer Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2005 2008
29.11.2005 Drift-og vedligeholdelsesplaner Vejledning Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2002
19.07.2005 Effektiv Renovering Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 1999
30.06.2005 Efterisoleringskatalog Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
16.01.2009 Ejerskab og forankring i miljøorienterede og bæredygtige byomdannelser Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2009 2010
01.01.2004 Elektronisk udbud og tilbud Analyse Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1998
06.12.2005 Elevatorer og handicaplifte Analyse Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
29.07.2016 En udkants udkant? Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006 2006
29.04.2011 Energirenovering med dialog som redskab Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2011 2012
06.06.2011 Energirigtig Brugeradfærd Analyse Miljø og energi 2010 2013
15.03.2010 Energirigtig og Sund Renovering Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2008 2010
08.02.2010 Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2007 2009
27.01.2015 Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse, fase 2 Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2012 2015
20.11.2012 Er støtten væk? Analyse Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2009 2012
28.04.2015 Erfaringer med lydisolerende åbne vinduer i trafikstøjbelastede boligområder Eksempelsamling Arkitektur og teknik 2009 2014
02.06.2016 Erfaringsopsamling af områdefornyelse i erhvervs- og havneområder Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2010 2010
08.01.2007 Erfaringsudveksling blandt netværkspersoner, der arbejder i udsatte boligområder Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2007
26.08.2005 Erhvervsbygninger - Boliger i ældre erhvervsbygninger Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 1998
23.09.2010 Et bedre image Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2008 2010
15.01.2016 Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres Analyse Byen og byudvikling 2015 2018
29.06.2016 Evaluering af byfornyelsesloven 2008 Produktet er færdigudviklet 2008 2008
02.06.2016 Evaluering af den særlige byfornyelsesindsats, 2004-2010 Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2011 2011
08.11.2005 Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2002
01.01.2004 Facadehåndbogen Vejledning Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
01.01.2004 Facaderenovering med glas Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
01.01.2004 Flere og bedre private boligfornyelser Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
18.06.2009 Flora og fauna i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Dokumentation Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
24.02.2016 Flygtninge som ressource i mindre byer Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2016 2018
03.02.2006 Forebyggende bolig-social udviklingplan Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2007
23.11.2011 Forhaven - et rum under forandring Analyse Byen og byudvikling 2011
28.06.2012 Fornyelse med frivillige hænder Udviklingsprojekt Planlægning og metode 2012 2013
22.02.2011 Fornyelse med frivillige hænder Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2011 2011
01.01.2004 Forslag til effektivisering af rådgiverydelser og honorarformer Analyse Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2003
29.07.2016 Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2004 2004
18.02.2019 Fortællinger og forbindelser i byens landskab Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2019 2020
19.10.2016 Fra kommende bygade, til nuværende byliv Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2016
14.09.2016 Fra Landsby til Mellemby-Kvalitativ skrumpning af landets mellembyer Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2016
12.04.2010 Fra mellemrum til byrum Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2010 2011
02.06.2016 Fra Odense havn til havnen i Odense - Strategi og metode Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2011 2011
08.07.2008 Fra udsat boligområde til ny bydel Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2007 2008
11.02.2011 Fremme af frivilliges deltagelse i områdefornyelsen Analyse Samarbejde og netværk 2011 2012
25.01.2015 Fremtidens bofællesskaber i funktionstømte bygninger Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2015 2015
21.06.2006 Fremtidens Bolig i Fortidens Huse Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2009
07.11.2016 Fremtidens Etagebolig Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2004 2014
06.12.2005 Fremtidens forstæder Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
24.06.2014 Fremtidens parcelhuskvarter Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2013 2014
07.10.2010 Fremtidssikret boligforbedring og byfornyelse Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2005 2008
17.06.2011 Frivillighed og community gardening i byfornyelse Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2011 2012
28.11.2005 Fugtstandsningsmetoder Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2006
05.07.2005 Fugtteknisk vurderingsgrundlag kælderrenovering Vejledning Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1997
29.11.2005 Fundamentstabilisering ved grundvandshævning i Vejle Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2003
30.06.2005 Fællesudbud Analyse Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1998
02.06.2016 Galleri Hamlet – Danmarks største gadegalleri Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
28.03.2019 Genanvendelse af beton Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2019 2020
15.06.2019 Genbyg Hovedgaden i Mørke Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2019
14.01.2015 Generationsintegration i byen og forstaden Analyse Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2015 2016
20.01.2016 Gladsaxe Erhvervsby Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2016 2017
29.11.2005 Gode altanløsinger Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2004
29.11.2005 Gode Tage Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2005
01.01.2004 Gode tagløsninger ved renovering og byfornyelse Vejledning Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1999
29.11.2005 Gode vådrum ved bygningsrenovering Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik
09.11.2016 Græsted i bevægelse Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2015 2016
04.10.2005 Grøn Støj Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2004
16.01.2006 Grønnegården i Skive - Evaluering Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2000
23.02.2012 Gør kulturarven kendt og levende Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2012 2013
29.07.2016 Gårdforbedring på højt plan Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2004 2004
08.06.2018 Handlekraft i Hald Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2018 2020
29.06.2005 Hedebygade. Gavlprojekt Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Affaldshåndtering Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Fleksible Facader Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2001
01.01.2004 Hedebygade. Projekt Flora Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
01.01.2004 Hedebygade. Projekt Forbrugsmåling Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1998
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Fælleshus Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Grønt Køkken Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2001
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Gårdanlæg Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
01.01.2004 Hedebygade. Projekt integreret økologisk byfornyelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
01.01.2004 Hedebygade. Projekt Prisme Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Sol i Byfornyelsen Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2001
29.06.2005 Hedebygade. Projekt Solvæg Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2001
29.06.2005 Hedebygadekarréen Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2002
28.06.2016 Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2008 2008
29.11.2005 Helhedsorienteret byfornyelse - erfaringer fra udlandet Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2001
01.01.2004 Helhedsorienteret byfornyelse - erfaringer fra udlandet (bind I og II) Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2001
08.11.2005 Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse Dokumentation Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2003
25.03.2009 Hestestalds-karréen Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 1994 2006
02.08.2007 Holder det? Holdes det? Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2007 2010
17.02.2016 Hverdagsfællesskaber i byen Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2014 2015
02.05.2017 Hybride Organisationer og Nye Fællesskaber Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2015 2017
05.12.2005 Håndbog i helhedsorienteret byfornyelse Vejledning Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
01.03.2011 Håndbog i inddragelse af unge som ressource i udviklingen af mindre byer Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2011 2012
10.04.2018 Håsumhus - et landsbypartnerskab Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2018
01.01.2004 ID-konceptet Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 1998
28.03.2014 Ildsjæle i områdefornyelsen Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2013 2014
03.03.2016 Ind fra kanten Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2016 2017
19.09.2013 Industriens grænseløse kulturarv i byfornyelsen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2012 2013
08.09.2010 Informationsstrømme i og omkring udsatte boligområder Analyse Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2010 2011
12.05.2014 Inspirationskatalog: Innovativ service og ældres vilkår Analyse Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2012 2014
24.10.2016 Inspirationskatalog til udvikling af multihuse Analyse Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2014 2016
29.07.2016 It i byfornyelsen Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006 2006
09.10.2007 Jagten på landlivet Formidlingsprojekt Læring og formidling 2007 2007
22.02.2019 Jungshoved - Den blomstrende halvø Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2019 2020
01.07.2005 Karnapper og gårdinventar. Delprojekt under rationel, let byfornyelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
30.06.2016 Kickstart af områdefornyelse Produktet er færdigudviklet 2008 2008
21.02.2008 KIckstarter Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2006 2007
09.01.2013 Klima og sundhed som afsæt for ny bystruktur Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2013 2014
15.01.2013 Klimatilpasning fra borger til borger Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2013 2014
20.06.2018 Klosterbo i Vestervig Udredningsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2016 2018
29.11.2005 Kom godt igang - Vejledning i grønne regnskaber og grøn drift Vejledning Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2004
01.07.2005 Kombineret friareal- og parkeringsanlæg Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 1999
08.11.2005 Kommunernes organisering af byfornyelsen Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 1996
30.04.2007 Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2007
01.01.2004 Komponentbadeværelser Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
30.01.2008 Koncept til forebyggende boligsocial udviklingsplan Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2005 2007
23.06.2014 KONFERENCE: Gør kulturarv aktiv i byudvikling, Billund d. 19.6.2014 Byen og byudvikling 2014
01.02.2013 KONFERENCE: Nye veje for energirenovering, d.31.1.2013 Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2013 2013
01.01.2004 Kongens Enghave, Bydelspartnerskab Kongens Enghave Kista/Stockholm Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2002
25.01.2005 Korrekt efterisolering ved bygningsforbedring Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2006
05.12.2005 Kortlægning af byfornyelsesmidlernes anvendelse i Københavns tre første kvarterløftprojekter Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2005
29.01.2009 Kortlægning af erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Analyse Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2009 2010
02.06.2016 Kortlægning af hverdagslandskaber Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009
14.11.2005 Kortlægning af 88 byfornyelsessager Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1999
25.06.2008 Krav og kvalitet i bygningsfornyelsen Analyse Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2006 2008
29.07.2016 Kreative erhverv Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006 2006
02.03.2009 Kulturarv som bindemiddel i områdefornyelsesprocesser Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2010
13.01.2010 Kunst og kultur som strategisk og praktisk værktøj til udviklingen af socialt belastede boligområder Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2010 2010
04.08.2011 Kunsten at bruge byen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2011 2012
01.01.2004 Kvalitet i projektstyring Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2001
01.01.2004 Kvalitetsomkostninger Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1998
08.11.2005 Kvarterløft i Danmark Dokumentation Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2003
19.05.2014 Københavns Klimakarré Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2014 2016
28.06.2023 Københavns Klimakarré Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2019 2020
21.04.2009 Landsbyer i Storkommunen Analyse Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2008 2010
02.06.2016 Landsbyfornyelse forankret lokalt Byen og byudvikling 2010 2010
26.11.2009 Landsbykerner i centrum Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2009
11.06.2018 Landsbyudvikling i Nørre Aaby Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2018 2019
04.12.2005 Let facade og etagedæksystem til renovering Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2004
01.01.2004 Lette stålbunde Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
30.05.2018 Levedygtige Landsbyer - Hele livet Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2018 2019
29.11.2005 Levetider for bygningsdele og byggekomponenter Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2004
01.01.2004 Logistik i byfornyelsen Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2003
29.07.2016 Lokal by- og bydelsudvikling Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006 2006
15.09.2010 Lokal bæredygtighed - områdefornyelse og bæredygtige byområder Byen og byudvikling 2009 2010
28.06.2016 Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2008 2008
22.08.2005 Magdeburg Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2002
01.01.2004 Malingafrensning med mikrobølger Dokumentation Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2000
14.01.2015 Medskabelse i lokal udvikling Vejledning Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2015 2016
01.07.2008 Mental byomdannelse Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2008 2009
28.06.2016 Mere bevægelse i byens rum Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
03.03.2010 Metodeudvikling – registerbaseret kortlægning af de dårligste boliger. Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2008 2010
06.12.2005 Miljøvenlig overfladebehandling Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
03.01.2007 Mimersgade-kvarteret - inddragelse af beboere i de almene boligafdelinger gennem lokalt netværk Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2006 2008
28.05.2014 Mindre stationsbyers sammenhængskraft Planlægning og metode 2013 2014
30.06.2005 Minielevatorer - Redegørelse for juridiske og arbejdsmiljømæssige forhold Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1997
28.11.2005 Minielevatorer - Typologisering af etageboliger Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2005
05.12.2005 Minimalboliger på Trøjborg Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2005
07.12.2006 Minimalisme i byfornyelsen Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2006
26.06.2018 Modulsystemprojekt Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2017 2019
01.01.2004 Multisjak i byfornyelsen Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 1996
07.07.2005 Multisjak 2 Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 1998
06.09.2012 Naborøg - afværgeløsninger Udredningsprojekt Boligen og boligforhold 2012
30.08.2006 Naturlig ventilation i etageejendom Analyse Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2006
03.03.2010 Netværk – en strategi for forankring af områdefornyelse. Udredningsprojekt Samarbejde og netværk 2006 2010
08.12.2008 Netværksboligen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2004 2008
30.03.2010 Netværksseminar Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2009 2010
05.02.2013 Nimtofte - den socialt bæredygtig landsby Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2013 2015
09.02.2014 Ny anvendelse af tomme grunde Eksempelsamling Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2013 2015
01.01.2004 Ny generation af baderum med stålmembran. Delprojekt under Rationel let byfornyelse Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
04.02.2016 Nye byggesten i byfornyelsen Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2016 2016
11.01.2017 Nye former for bymidtesamarbejde Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2016 2016
29.11.2005 Nye metoder i renovering af etageboliger - fem europæiske eksempler Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2004
15.06.2009 Nye samarbejds- og entrepriseformer - i en værdibaseret og trimmet byggeproces Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2002 2009
29.11.2005 Nye tagboliger Vejledning Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2005
07.02.2013 Nyt liv i funktionstømte bygninger Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2013 2013
12.01.2018 Odder-modellen - et pilotprojekt med udvikling og afprøvning af samarbejds- og finansieringsmodel for landsbyprojekter Demonstrationsprojekt Planlægning og metode 2018 2020
30.10.2006 Offentlig-privat samarbejde om omdannelse af erhvervsområde Ringsted Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2008
23.09.2015 Områdebyernes fremtidige roller Analyse Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2013 2015
21.08.2020 Områdefornyelse i Gadehavekvarteret Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2014 2020
04.09.2015 Områdefornyelsen fortæller Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2013 2014
02.06.2016 Områdeindsats - på tværs af politikker Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2009 2009
11.06.2018 Opbygning af Danmark - gennem nedrivning af tomme bygninger Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2017 2018
29.11.2005 Opfølgningsprojekt Vinterbyggeri - totalinddækning af byfornyelsesprojekter Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2003
16.06.2015 Parcelhusatlas Dokumentation Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2014 2015
28.06.2005 Parcelhuse Analyse Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 1997
07.05.2018 Partnerskab om borgerdrevet byfornyelse i landsbyen Mandø by Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2018 2020
31.03.2016 Partnerskaber mellem grundejere, erhvervsliv og kommune Analyse Samarbejde og netværk 2016 2018
19.03.2019 Perimeterstien i Saltum Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2019 2020
05.07.2005 Pilotprojekt Flensborg-Engelsby Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
28.11.2005 Planlagt Periodisk Vedligehold Udredningsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2005
08.11.2005 Planlægning af byfornyelsen og byomdannelse Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 1998
06.07.2005 Polen. Merisolering af eksisterende boligblokke Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
11.11.2005 PONC-analyse i Odense Analyse Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1997
01.01.2004 Privat byfornyelse Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
16.06.2015 Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Dokumentation Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2012 2015
03.03.2010 Private investeringer i områdebaseret byfornyelse Analyse Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2006 2009
01.01.2004 Private udlejeres økonomi i byfornyelsen Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1996
22.10.2007 Projekt Den Gode Håndværker Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 2007 2011
16.01.2006 Projekt Værktøjskassen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2000 2007
01.01.2004 Præfabrikerede installationsskakte Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
01.01.2004 Præfabrikerede lave baderum Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1998
01.07.2005 Rationel, let byfornyelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1999
01.01.2004 Rationel Renovering Analyse Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1995
01.01.2004 Rationel renovering med bomiljø og beboerinddragelse Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 1998
08.01.2010 Re-branding af udsatte boligområder Byen og byudvikling 2010 2010
26.02.2014 Renovering & Motivation Udviklingsprojekt Boligen og boligforhold 2014 2015
06.07.2005 Renovering af boliger i Warszawa Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1998
08.11.2005 Renovering af enfamiliehuset Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2000
01.01.2004 Renovering eller nybyggeri Analyse Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2001
28.11.2005 Renoveringshåndbogen Mur & Tag Vejledning Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1999
01.01.2004 Renoveringsmarkedet i Danmark Analyse Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1998
24.08.2006 Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2006
19.11.2012 Rødvig - dynamisk kulturarv Planlægning og metode 2012
01.01.2004 Sagsstyring. Delprojekt under Rationel let byfornyelse. Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1999
25.02.2006 Samarbejde i byomdannelsen Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2006
18.11.2009 Sammen står vi stærkere Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2009 2009
12.09.2012 Second Chance - Bæredygtig revitalisering af det murede byggeri Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2009 2012
14.11.2005 Signalement af fem nye byområder ved starten af kvarterløft 2002 Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2004
16.04.2009 Slaget om havnen Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2008 2009
08.11.2005 Smukkere renoveringer Dokumentation Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1997
29.07.2016 Små torumsboligers renoveringsbehov Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2006 2006
05.09.2012 Social innovation i udkantsområder: Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab (ØSE) Udviklingsprojekt Planlægning og metode 2011
26.01.2009 Sociale partnerskaber - en praktisk guide til kommuner og virksomheder Formidlingsprojekt Produktet kan videreudvikles Læring og formidling 2009 2011
25.02.2013 Socioøkonomiske konsekvenser af omdannelse i landsbyer Analyse Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2012 2014
01.01.2004 Solceller og byfornyelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1997
05.09.2006 Solskodder Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2004
19.08.2005 Standardisering af renoveringsprocessens dokumenter Vejledning Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1999
08.06.2015 Strategisk bydesign med borgere Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2013 2015
30.03.2016 Strategisk og koordineret erhvervsudlejning Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2016 2017
05.12.2005 Strategisk vedligeholdelsesplanlægning Analyse Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2005
30.06.2005 Styret planlægning af renovering Analyse Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1997
01.01.2004 Stålkonstruktioner i tilbygninger Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
24.04.2018 Sunde Fælledskaber Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2017 2018
02.08.2013 Sundhedsstrategi for byomdannelse Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2013 2014
14.11.2005 Sureuro Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi
07.01.2015 Sæt strøm på dit kvarter Eksempelsamling Planlægning og metode 2014
28.04.2005 Tagboliger Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Boligen og boligforhold 2003
27.03.2006 Tagboliger - en vejledning Vejledning Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 2003
01.01.2004 Telebyg Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1999
01.01.2004 Tilbygninger med lette stålkonstruktioner Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
30.03.2006 Tilgængelighed og Arkitektur Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2000
18.07.2005 Totalentreprise Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2001
29.11.2005 Totaløkonomi - erfaringer og anbefalinger Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2000
01.01.2004 Totaløkonomi i beslutningsprocessen Vejledning Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2000
11.11.2005 Typiske beskrivelsesafsnit byggepladsforhold, renovering og nybyggeri Vejledning Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1998
30.06.2005 Typiske beskrivelsesafsnit for betonrenovering Vejledning Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1997
19.07.2005 Tårnelementer Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 1998
05.09.2011 Uddannelse af lokale byudviklere Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Samarbejde og netværk 2010 2011
17.09.2012 Udvendig isolering - muligheder og udfordringer Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2012 2012
27.10.2008 Udvikling af koncept for inddragelse, dialog og uddannelse Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2004 2008
27.04.2012 Udvikling af nye modeller for øget social innovation og flere sociale iværksættere i danske udkantsområder. Analyse Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2012 2012
01.07.2005 Udvikling af tagkviste. Delprojekt under Rationel, let Byfornyelse Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
05.12.2005 Udvikling og drift af fælles-private rekreative arealer Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2003
29.11.2005 Udviklingsprojekt - en vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1999
14.06.2011 Unge i samarbejdsdreven innovation af mindre byers udvikling Udviklingsprojekt Byen og byudvikling 2010 2012
28.08.2014 Urbant naturcenter i Husum Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2014 2015
03.02.2006 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2006
07.07.2005 Variationsmodellen Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 1998
01.01.2004 Varmeanlæg. Delprojekt under Effektiv Renovering. Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 1998
01.07.2010 Vedkommende byrum - til andre og flere mennesker Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Byen og byudvikling 2010 2011
08.11.2005 Vedligeholdelse og forbedringer i ældre ejerlejlighedsejendomme Udredningsprojekt Produktet er færdigudviklet Boligen og boligforhold 1995
01.01.2004 Vedligeholdelse og forbedringer i ældre, private andelsboligejendomme Analyse Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1995
25.02.2019 Veje til naturen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2019 2019
25.04.2017 Vi ser med LUP på Sundheden Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2017 2019
05.04.2016 VI SKABER OS Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2016 2017
28.11.2005 Vinduer Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Arkitektur og teknik 2006
01.01.2004 Vinduesistandsættelse og linoliebehandling Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2000
01.01.2004 Vinduesrenovering med linolie Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1999
09.03.2009 Virksomheders stedstilknytning, offentlig byfornyelse og socialt ansvar Analyse Byen og byudvikling 2009 2010
02.03.2016 Vores Cykelkvarter Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2016 2016
17.11.2010 Værdier og samarbejde i byfornyelsen Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Planlægning og metode 2005 2010
26.05.2014 Værdiskabende samarbejder, forretningsudvikling og mental byomdannelse i by- og destinationsudvikling Udviklingsprojekt Produktet kan videreudvikles Samarbejde og netværk 2014 2015
01.01.2004 Vådrum Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1998
28.04.2005 X-tension Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 2002
31.01.2006 Økologisk Bæredygtig Bygningsrenovering (ØBB) Demonstrationsprojekt Produktet kan videreudvikles Miljø og energi 2005
04.12.2005 Økologisk forsøgsprojekt i Eriksgade-karreen Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2000
28.04.2005 Økologisk gårdforbedring Demonstrationsprojekt Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 1995
15.03.2019 Åpromaneden i Bjerringbro Udviklingsprojekt Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 2019 2021
15.07.2005 10 Overcoats Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 1997
30.11.2005 12 byøkologiske forsøgsbyggerier Dokumentation Produktet er færdigudviklet Miljø og energi 2004
30.03.2006 14 byhaver Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Byen og byudvikling 1996
10.01.2017 14 NYE BYHAVER Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Læring og formidling 2012 2016
01.01.2004 22 overfrakker Eksempelsamling Produktet er færdigudviklet Arkitektur og teknik 1997
03.12.2005 5 års eftersyn - Projekt renovering Formidlingsprojekt Produktet er færdigudviklet Planlægning og metode 2004