Undertitel
Muligheder og potentialer

Projekttype
Analyse

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2016

Årstal for afslutning
2016

Projektets resultat
Produktet er færdigudviklet

Projektet er støttet af
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektansvarlig: firmanavn
Living Cities, v/ Julie Holck

Projektets idé
Ny rapport, der omhandler bymidtesamarbejde på tværs af offentlige, private og civile parter i arbejdet med byudvikling. Rapporten indeholder både en analyse af eksisterende bymidtesamarbejder med eksempler fra udlandet særligt, og et forslag til en ny måde at lave bymidteorganisationer i en dansk kontekst.

Projektets formål
I det videre arbejde med bymidtesamarbejde og frivillige BID vil rapporten være af stor værdi, da den har forslag til en eventuel dansk model for partnerskabsmodellen, som er understøttet af teori og empiri.

Erfaringer og anbefalinger
Rapporten foreslår, at der startes et nationalt institut for bymidtesamarbejde og parallelt hermed et ’advisory board’ med eksperter og praktikere.

Private boligejere

Beboere/brugere

Organisationer og foreninger

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Entreprenører

Forskere

Titel
Nye former for bymidtesamarbejde

Download dokument (PDF)