Undertitel
Byhaven i Vils

Projekttype
Demonstrationsprojekt

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2017

Årstal for afslutning
2018

Projektets resultat
Produktet kan videreudvikles

Projektet er støttet af
Trafik-, Bygge & Boligstyrelsen og Morsø Kommune

Projektansvarlig: firmanavn
plan og proces / CEByfornyelse

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
https://www.planogproces.dk/ http://www.cebyfornyelse.dk/

Projektgruppe: firmanavn(e)
Morsø kommune v. landskabsarkitekt Lauritz Rask

Projektets idé
Byhaven i Vils er produktet af forsøgsprojketet Sunde Fælledskaber. Udgangspunktet
for forsøgsprojektet er de udfordringer, som mange mindre byer kæmper med: affolkning,
tomme ejendomme i byen eller byggetomter efter nedrivninger. Vores afsæt er, at mennesker
er den vigtigste ressource i de mindre byer, og vi anser fællesskabet for byernes
redningsplanke.
Med det afsæt er projektets formål, at:
1. skabe nyt liv i byens ”huller” efter år med (pulje-) nedrivninger
2. udnytte strategisk samarbejde til at understøtte byernes udviklingspotentiale og
opbygge lokalt engagement og sammenhold
3. bruge Byhaven som løftestang og drivkraft.

Projektets formål
Formålet med projektet er at anvise nye veje i især de mindre byer til at udvikle
FælledSkaber med en grundlæggende deltagelsesbaseret tilgang til at skabe ejerskab
til byers, bydeles eller landsbyers udvikling, der ikke nødvendigvis forudsætter ekstern
finansiering ved at:
1. Anvende tomme byggegrunde til at styrke byens identitet, udvikling og forskønnelse,
2. Engagere - i dette forsøgsprojekt som eksempel - alle borgere til at bidrage aktivt
og positivt i en ny rolle til deres bys udvikling,
3. Synliggøre betydningen af og fremme sundheden for alle både fysisk (krop: forebyggelse
af sygdomme) og socialt (sjæl: ensomhed, livslyst/vilje),
4. Styrke fællesskaber i de nære dagligdags sammenhænge nedefra og derfra lade iderigdom
men blomstre og skabe samarbejder på kryds og tværs lokalt såvel som kommunalt.


Erfaringer og anbefalinger
Afslutningsvis opsamles erfaringerne i en publikation til inspiration for andre byer.

Projektbeskrivelse

Sammen med Morsø Kommune og en gruppe borgere i Vils omdannes en byggetomt i midtbyen
til en fælles Byhave efter permakulturprincipper.
Haven er opdelt i en række Øer (guilds) - valnøddeøen, kåløen, kastanjeøen, et hügelbed
og en bigård.
Havens drift vareteges af et bylaug som består af de ø-ansvarlig.


Beboere/brugere

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Titel
landsBYHAVEN, fra byggetomt til fælles Byhave

Beskrivelse af rapport/produkt
Inspirationsguide

Download dokument (PDF)

Titel
Plan over Byhaven i Vils


Ophavsret
Birgit Rothmann og Cecil Olsen

Årstal
2018


Titel
Planteliste


Ophavsret
Birgit Rothmann og Cecil Olsen

Årstal
2018