Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Planlægning og metode

Årstal for igangsættelse
2017

Årstal for afslutning
2019

Projektets resultat
Produktet kan videreudvikles

Projektet er støttet af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Projektansvarlig: firmanavn
Odsherred Kommune, Arki_lab

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
http://www.arkilab.dk/

Projektets idé
Projektet tema er det sunde liv i de mindre byer. Intentionen med projektet er, at
lave byudvikling, der igennem en omfattende inddragelsesproces skaberejerskab af byen
og en større glæde ved at benytte de udviklede byrum.

Projektet vil udvikle en byudviklingsproces, hvor unge bliver aktivt inddraget
i processen igennem bl.a. undervisningsforløb og midlertidige byrumstiltag. Byens
øvrige borgere bliver også aktivt involveret igennem spil, åben tegnestue, inddragende
udstillinger, events og meningsmålinger.


Projektets formål
Projektets formål

Asnæs er den by i kommunen, hvor flest unge mennesker har deres daglige gang. Her
ligger byens gymnasium, produktionsskolens smedeafdeling og Sydskolen og ”Ung
i Odsherred” holder til her. Derfor vil kommunen gerne have et særligt fokus
på de unge i byen.

I december 2016 fik Odsherred kommune forsøgs- og udviklingsmidler af Trafik- Bygge-
og Boligministeriet til at udvikle Asnæs sammen med de unge, der har en tilknytning
til byen.

I foråret 2017 startede projektet op med Arki_lab som rådgivere. Arki_lab er en tværfaglig
tegnestue, der er særligt gode til at skabe byudklingsprojekter i fællesskab med borgere
i alle aldre.

Projektet skal skabe byrum, der kan udvikle det sociale liv i Asnæs. De unge kommer
til at opleve at være en aktiv del af udviklingen af byen, hvor de kommer til at se,
at deres ideer bliver virkelighed. De kommer til at opleve, at de ved at deltage aktivt
kan igangsætte en forandring i den by, de bruger. de vil komme til at opleve at byen
bruges forskelligt af de forskellige grupper og de skal lære at tage hensyn til de
andres behov.

I forbindelse med udviklingen af det lokale engagement og samarbejde har projektet
3 hovedformål:
1.At udvikle et fælles sprog om vores fysiske rammer, samt redskaber og værktøjer
så interessenterne kvalificeret kan deltage i samskabelsen af deres omgivelser og
løsninger af byens udfordringer.
2.inddrage ungerådet i den fremtidige byudvikling og engagere lokalt forankrede borgergrupper
i videreudvikle projekter, der viser sig at have potentiale.
3.Konkretisering af flere fysiske byrumsprojekter


Erfaringer og anbefalinger
Som afslutning af projektet bliver der publiceret en manual, der kan anvendes til
andre byudviklingsprocesser med borgerinddragelse. Der bliver desuden produceret to
film, der beskriver projekt og proces.

Projektbeskrivelse
Projektet er inddelt i 4 faser

Fase 1: opstart af forløbet

Fase 2: fællesskab og idegenerering med de unge og andre lokale kræfter

Fase 3: design og opstilling af de første midlertidige byrumsinventar

Fase 4: design af permanente og semipermanente byrum og lokal forankring

Fase 5: færdigudvikling og etablering af permanente byrum, evaluering og kvalitetssikring


Beboere/brugere

Skoler og institutioner

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Titel
Bylaboratorium Asnæs

Beskrivelse af rapport/produkt
Manual

Download dokument (PDF)


Titel
Evalueringsrapport

Download dokument (PDF)

Titel
Metode: Midlertidige indsatser

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/sepa6hph


Titel
Metode: Lokale events

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/s5afrf8c


Titel
Metode: Bylaboratoriet

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/0cm0po9y


Titel
Metode: Læringsforløb med byens unge

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/eey8ezpg


Titel
Metode: arki_nopoly

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/ywjk91fl


Titel
Hovedfilm Bylab Asnæs

Youtube video link
https://dreambroker.com/channel/k3m5dnu5/tyuqqmu8