Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2015

Årstal for afslutning
2017

Projektets resultat
Produktet er færdigudviklet

Projektet er støttet af
Projektet er støttet af byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Projektansvarlig: firmanavn
Statens Byggeforskningsinstitut (administrativt ansvar) og Diakron (forskningsansvar)

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
http://diakron.dk/

Projektgruppe: firmanavn(e)
Diakron og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Følgegruppe: firmanavn(e)
12byer
Trampolinhuset
Solobeta
Urgent.Agency
Givrum.nu

Projektets idé
I denne rapport tager vi udgangspunkt i en række udviklingstendenser, der er med til at påvirke grundlaget for fællesskaber i dag: en velfærdsstat under forandring, øget digitalisering og automatisering, samt stigende globalisering, der pa virker udviklingen i by- og landområder. Denne rapport ser på eksempler på nye former for organisering, der ved at arbejde med disse dynamikker danner nye typer af fællesskaber. Heri ligger et bredt blik på hvordan alternative velfærdsløsninger kan se ud fremover.

Rapporten introducerer begrebet ‘hybride organisationer’. Begrebet er både en betegnelse for nye organisationsformer, og et vindue til at se overordnede forandringer af og muligheder for organisering gennem. Overordnet set er der tale om organisationer der reagerer på samfundsproblemer eller systemiske kriser, ved at skabe rammer for engagement på tværs af civilsamfund, offentlige sektorer, private iværksættere og akademiske eller kunstneriske praksisser.

Projektets formål
Dette projekt stiller skarpt på 10 internationale eksempler på hybride organisationer.
Eksemplerne er hentet fra USA, New Zealand, Grækenland, og Frankrig, men har alle både lokale og internationale aktiviteter, ambitioner, målgrupper, publikum og medlemsbaser.

Denne rapport indeholder organisationernes historier, hvorfor og hvordan de blev til, og deres sociale, teknologiske og økonomiske grundlag. Derudover præsenteres løbende konkrete værktøjer, som kan bruges eller videreudvikles gratis.

I rapporten gennemgås også et større antal nyligt opståede organisationsformer i Danmark ligesom nogle større udviklingstendenser, som digitalisering og automatisering, der skubber på organisatorisk udvikling analyseres.

Et formål er at fremhæve at der med nye organisationsformer opstår nye samarbejdspartnere og aktører i planprocesser. Et andet formål er at vise at der i organisationerne arbejdes med dagsordner som digitalisering, automatisering og beskæftigelse på måder som har strategisk relevans for planlægning af by og land.

Erfaringer og anbefalinger
Der er række områder og problemstillinger som hverken stat, marked eller civilsamfund kan håndtere alene, herunder en voksende demografisk gruppe der falder uden for de primære økonomiske og statslige beskæftigelses- og indkomstmodeller (migranter, arbejdsløse, uarbejdsdygtige, mv.). Der er i stigende grad brug for integrerede indsatser for at adressere disse udfordringer. I den sammenhæng er der en række ting man kan lære af at se på de udenlandske eksempler på hybride organisationer:

· Det er muligt at udvikle nye velfærdsløsninger, baseret på forskellige grader af beskæftigelse, bidrag og kompensation, hvor flere grupper af udsatte, eksperter, designere, embedsfolk og beslutningstagere deltager. Hybride organisationer kan medvirke som faciliterende eller som udførende part.

· Hybride organisationer har mulighed for at øge den offentlige værdiskabelse ved at agere bindeled mellem myndigheder og borgere.

· Områdefornyelse kan skabe lokal velfærdsinnovation i samarbejde med hybride organisationer.

Projektbeskrivelse
Projektet er baseret på et halvt års internationalt feltarbejde, et års samarbejde med fem danske organisationer og en kortlægning af nye organisationsformer i Danmark.

Rapporten består af en overordnet gennemgang af nye danske organisationsformer og ti mere omfattende beskrivelser af organisationer fra udlandet. Tematisk behandler rapporten fremkomsten af digitale teknologier og platforme, tendenser til automatisering, fremtidens arbejdsmarked og forskydninger i forholdene mellem by og land.

Organisationer og foreninger

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Forskere

Titel
Hybride Organisationer og Nye Fællesskaber

Webadresse (URL) til hvor materialet kan findes
http://www.diakron.dk/Projects/Hybrid-Organisations

Download dokument (PDF)

Titel
Hybride Organisationer og Nye Fællesskaber


Ophavsret
Diakron

Årstal
2017