Undertitel
Byudvikling der løfter unge mænd i grupper i udsatte boligområder

Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2016

Årstal for afslutning
2017

Projektet er støttet af
Byfornyelsesmidlerne under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Projektansvarlig: firmanavn
Kenneth Balfelt Team

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
http://kennethbalfelt.org/

Projektgruppe: firmanavn(e)
Kenneth Balfelt Team
Dybbølsgade 51, stuen
1721 København V
Mobil + 45 26 52 66 00
kenneth@kennethbalfelt.org
www.kennethbalfelt.org

Følgegruppe: firmanavn(e)
Følgegruppe:
Bo Mouritzen, programleder, Program Ringparken og Motalavej, Slagelse Kommune (tidl. sekretariatsleder, Helhedsplanen Askerød)

Helle Jelstrup, Leder af social koordinering, Gladsaxe Kommune
Søren Rosenberg, leder af Kokkedal ungdomsklub, Fredensborg Kommune
Elisabeth Serena, projektleder, Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Løbende sparring og kvalificering:
Ena Juhl, leder af værestedet Fisken på Vesterbro i København
Laura Gilliam, Lektor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse –Pædagogisk Antropologi
Sadia Khan, Psykolog, Dignity - Dansk Institut mod Tortur
Lissi Rasmussen, Projektleder/fængselspræst, Center Katalysator/Københavns Fængsler
Fatih Alev, imam, Dansk Islamisk Center

Projektets idé
Projektet fokuserer direkte på de grupper af unge mænd, hovedsageligt med anden etnisk baggrund, der er meget synlige i udsatte boligområder og som selvforskyldt eller ufrivilligt skaber utryghed i lokalområdet i kraft af attitude, opførsel, myter og/eller misforståelser.
Med ”Ind fra kanten” vil vi gå i dybden med en række cases til inspiration for især områdefornyelser, hvor offentlige, almene eller civile aktører har inddraget utryghedsskabende unge mænd i byudviklingen.
Fx Askerød i Greve havde i år 2008 en hærværkskonto på 1 millioner kr. 70 unge mænd hang ud ved en indkørsel og det var ikke ualmindeligt at der var én brand om dagen. I år 2014 var hærværkskontoen faldet til under 100.000 kr., gruppen af unge mænd er reduceret til 10 og der har i år 2015 endnu ikke været en brand.
Askerød er bare ét eksempel på en indsats, hvor det både er lykkes at inddrage unge mænd i byudviklingen, og herigennem bidrage til at skabe konstruktive opholdsrum for dem, give dem en ny rolle i lokalsamfundet og mindske de øvrige beboeres utryghed.
Rapporten vil på baggrund af cases skabe ny og dybdegående viden om utryghedsskabende unge mænds brug af byen og hvordan de opleves af områdernes øvrige beboere. Foruden casebeskrivelserne indeholder publikationen også en praktisk og handleorienteret samarbejdsmodel samt et litteraturstudie.

Projektets formål
Projektet vil derfor behandle cases, der er forskellige i forhold til, hvordan man som initiativtager strategisk og pædagogisk kan arbejde med unge mænd i byudviklingen. Projektet vil også bidrage til at skabe en større forståelse for og nuancering af boligområdernes grupper af unge mænd (fra egne erfaringer fra fx Tingbjerg, Værebroparken og Indre Nørrebro er det tydeligt, hvordan grupperne fra boligområde til boligområde er væsensforskellige i forhold til tilknytning til kriminalitet, uddannelse og jobs).
Arbejdsgruppen bag projektet har dyb erfaring med inddragelse og metodeudvikling i forhold til udsatte grupper, herunder unge mænd, andre socialt udsatte og samspillet undersøgelser af de unge mænds behov og situation, herunder deres egne perspektiver på deres rolle og indflydelse på bymiljøet samt hvordan de selv kan være med til at ændre måden, hvorpå øvrige (og utrygge) beboere oplever dem.
Ydermere vil projektet inddrage professionelle (medarbejdere fra områdefornyelser, helhedsplaner, drift af offentlige rum mm) og beboere om deres erfaringer med problemstillingen med særlig henblik på, hvilke tiltag og aktiviteter, der øger trygheden i områderne – og undersøge, hvordan disse grupper i eventuelle partnerskaber kan bidrage til og tage ansvar for de unges konstruktive ophold i byrummet. Endeligt vil projektet udvikle forskellige kommunikationsaktiviteter, som områdefornyelsen og andre kan bruge til at nuancere billedet af ”de farlige mænd” til lokalområdet med henblik på at afmystificere (og eventuelt afstigmatisere) de unge mænd og måden, de bruger byen på.

Beboere/brugere

Bygherrer

Boligforeninger

Organisationer og foreninger

Skoler og institutioner

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Forskere

Titel
Ind fra kanten - byudvikling der løfter unge mænd i grupper i udsatte boligområder

Webadresse (URL) til hvor materialet kan findes
https://www.kennethbalfelt.org/indfrakanten-byudvikling

Download dokument (PDF)