Områdetype
Nedslidte byområder i større byer

Forsøg
Nej

Projektperiode startdato
7. februar 2013

Projektperiode slutdato
7. februar 2018

Samlet budget
Vest: 26.500.000 / Øst: 27.500.000 (I alt: 54.000.000)

Statslige midler
Vest: 6.500.000 / Øst: 7.500.000

Kommunale midler
Vest: 20.000.000 / Øst: 20.000.000

Søges fondsmidler
Nej

Byområde
Fuglekvarteret

Beskrivelse af område
Fuglekvarteret Vest er et boligkvarter med 4.826 beboere i Bispebjerg bydel. Området afgrænses af store trafikårer; Borups Allé, Hulgårdsvej og Frederikssundsvej, samt Mågevej. Fuglekvarteret Vest er på den ene side skarpt afgrænset og sammenhængende på grund af de store færdselsveje, på den anden side er området meget usammenhængende dels på grund af den meget blandede bebyggelse, men også fordi der kun er få overgange mellem de store bebyggede flader. Yderligere præges beboersammensætningen af mange marginaliserede borgere. Området ligger på flere parametre under gennemsnittet for København, bl.a. i forhold til indkomst, uddannelse og beskæftigelse. Der bor endvidere mange psykiske syge i området og mange borgere opholder sig i byrummene.

Fuglekvarteret Øst er beliggende i den del af Bispebjerg/Nordvest, der ligger sydvest for Frederikssundsvej, som grænser op mod Frederiksberg, Nørrebro og Vanløse. Området har 6.150 beboere og er kendetegnet ved at være afgrænset af stærkt trafikerede færdselsåre og skaber isolation i forhold til forbindelse til resten af Bispebjerg. Mange af kulturinstitutionerne er rykket ud af området, den stigende biltrafik, nedlæggelse af mindre industrier og erhverv samt centraliseringen af byfunktioner har drænet kvarteret for aktiviteter og byliv. Derudover er mange af de private fællesveje nedslidte og misligholdte, og manglen på byrum/mødesteder betyder, at beboerne isolerer sig, hvilket skaber en generel stemning af utryghed i området.

Mål for områdefornyelsen
Fuglekvarteret Vest skal udvikles til at blive en grøn oase, som udgør en tryg ramme for det gode boligliv for de mange forskellige mennesker, der bor og besøger området. København vil få en ny attraktion, som dokumenterer mulighederne for at skabe et grønt bymiljø, og kvarteret vil blive et vigtigt bidrag til Københavns Kommunes mål om at være en grøn by. Beboerne vil se området som deres egen have og deltage aktivt i at dyrke og pleje den.

Områdefornyelsens overordnede vision er derfor at understøtte Fuglekvarterts mangfoldighed og sikre, at rummeligheden bevares. Når områdefornyelsen er forbi, vil Fuglekvarteret være et sted med et levende byliv og plads til alle beboere.

Planlagte initiativer
Fuglekvarteret Vest: Indsatsområder / Projekter

Omdannelse af Stærevejsområdet

Det Grønne Løft
o Forening for Grønne Fællesskaber
o Det Spiselige Kvarter
o Grønne Oaser’

Fuglekvarteret Øst: Indsatsområder / Projekter

Byrum
o Plads 14
o Glenteparken
o Private Fællesveje
o Glentevej
o Grøn Ørnevej
o Kunstrute på Nordre Fasanvej

Skolen som Dynamo
o Grøndalsvængets Skole
o Ophold og Leg på Al-Huda Skolens Udearealer
o Vibevej – Et Lege- og Aktivitetsstrøg
o Foreningsguiderne i Fuglekvarteret
o Op På Cyklen
o Flere Tager Ansvar

Socialøkonomisk Vækstzone
o Iværksted
o Innovation og Iværksætteri
o Udstyr til Grønne Tage og Byhaver
o Honning fra Fuglekvarteret

Fælles indsatsområder / projekter i Fuglekvarteret Vest og Øst:

Grønne Tage
o Tilskudspulje til Etablering af Grønne Tage

Trafikanalyse
o Trafikale Tiltag i Fuglekvarteret Vest

Fuglefrø – En Pulje til Små, Sikre Succeser

Kommunens organisering af indsatsen
Se vedlagte byfornyelsesprogram.

Kommune
Københavns Kommune

Status
I gang

Antal indbyggere
Vest: 4.826 / Øst: 6.150 (I alt: 10.976)

Kontaktperson
Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Titel
Byfornyelsesprogram Områdefornyelse Fuglekvarteret


Download dokument


Titel
Indledende statusrapport - Områdefornyelse Fuglekvarteret


Download dokument