Områdetype
Nedslidte byområder i større byer

Forsøg
Nej

Projektperiode startdato
26. marts 2015

Projektperiode slutdato
26. marts 2020

Samlet budget
30.000.000

Statslige midler
10.000.000

Kommunale midler
20.000.000

Søges fondsmidler
Nej

Byområde
Det Grønne Sydhavnen ligger i Københavns bydel Kgs. Enghave.

Beskrivelse af område
Området det Grønne Sydhavnen er bymæssigt fint disponeret med en del rumlige og æstetiske kvaliteter og præget af mange små, traditionelle arbejderboliger. Boligmassen er nedslidt med et stort energiforbrug, og de mange små boliger gør, at unge familier flytter fra kvarteret, når de får børn.

Mål for områdefornyelsen
Områdefornyelsen det Grønne Sydhavnen skal understøtte transformationen af det gamle Sydhavnen fra udsat til attraktivt byområde, samtidig med at områdets særlige identitet og arkitektoniske kvalitet bevares. Områdefornyelsen skal skabe et markant fysisk løft og bedre forbindelser til nærliggende byområder for at sikre, at området forbedres og udvikles mod et attraktivt kvarter, der hænger sammen med byen men stadig bevarer sin særlige rummelighed.

Planlagte initiativer
- Skabe en grøn, rekreativ akse fra Vester Kirkegaard gennem Sjælør Boulevard ned mod Karens Minde Kulturhus og Tippen, fx med indarbejdet regnvandsopsamling.
- Skabe midlertidige aktiviteter og mindre projekter på Mozarts Plads, der fremhæver pladsens vigtige funktion som lokalt centrum, og forbereder pladsen på en evt. kommende metro.
- Forbedre stationsforpladsen for Sjælør Station, så den bliver et attraktivt byrum, der inviterer ind i det Grønne Sydhavnen og åbner hjørnet af Vester Kirkegård op.

Kommunens organisering af indsatsen
Se vedlagte byfornyelsesprogram.

Kommune
København

Status
I gang

Samlet budget
30.000.000

Antal indbyggere
6841

Kontaktperson
Line Jensen Buch. T: 33 66 35 97 / E: ax6y@tmf.kk.dk

Hjemmeside
http://www.kk.dk/omraadefornyelsesydhavnen

Titel
Områdefornyelsesprogram_Det grønne Sydhavnen_Københavns Kommune


Download dokument